Đăng ký tài khoảnCông dân và Doanh nghiệp hãy tạo 1 tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống Dịch vụ công Sở Tài nguyên và Môi trường - TP. Hồ Chí Minh