I.ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1.Đăng ký tài khoản

Bước 1: Mở trình duyệt web, gõ vào địa chỉ truy cập: http://dichvucong-stnmt.tphcm.gov.vn/

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ Dịch vụ công trực tuyến.

 

Bước 3: Chọn nút "Tạo tài khoản".

 

Bước 4: Hệ thống hiển thị giao diện tạo tài khoản/ Nhập thông tin tài khoản cần tạo.

 

Lưu ý: Các trường có dấu sao (*) là bắt buộc phải nhập.

Bước 5: Chọn nút "Đăng ký tài khoản" để lưu thông tin tài khoản đã nhập.

Bước 6: Hệ thống thông báo tạo tài khoản thành công và mật khẩu. Đồng thời, gửi mật khẩu qua mail đã đăng ký. 

 

2.Đăng nhập hệ thống

Để bắt đầu sử dụng hệ thống, người dùng cần phải đăng nhập hệ thống (Đăng ký tài khoản nếu chưa có).

Bước 1: Mở trình duyệt web, gõ vào địa chỉ truy cập: http://dichvucong-stnmt.tphcm.gov.vn/

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ Dịch vụ công.

 

Bước 3: Chọn nút Đăng nhập trên giao diện trang chủ.

 

Bước 4: Hệ thống hiển thị popup đăng nhập/ Nhập vào thông tin đăng nhập hệ thống/ Chọn nút Đăng nhập”.

 

Bước 5: Hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu mới.

 

Bước 6: Sau khi nhập, chọn nút để lưu lại mật khẩu đã nhập.

 

Lưu ý: Bước nhập mật khẩu mới chỉ xuất hiện khi lần đầu tiên người dùng đăng nhập hệ thống.

3.Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản, ta làm như sau:

 • Bước 1: Chọn vào tên đăng nhập bên góc phải giao diện.

 • Bước 2: Nhập thông tin chỉnh sửa trên giao diện Trang thông tin cá nhân và các mục Đăng nhập, Mật khẩu, Chi tiết, Địa chỉ.

 

 • Bước 3: Chọn  để lưu thông tin, nếu không muốn lưu lại chọn .

Lưu ý: Các trường dữ liệu có dấu sao (*) là bắt buộc phải nhập.

4.Đăng xuất hệ thống

 • Chọn Thoát trên góc phải màn hình .

II.THAO TÁC SỬ DỤNG

1.Đăng ký hồ sơ trực tuyến

Chức năng này cho phép người dùng soạn thảo hồ sơ theo biểu mẫu của đơn vị và nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng cho các thủ tục hành chính mức độ 3 (Không có thanh toán trực tuyến).

Để đăng ký hồ sơ trực tuyến, ta thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký.

Bước 2: Chọn tab Nộp hồ sơ trực tuyến trên thanh menu ngang

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách thủ tục đang có trên hệ thống. Nếu thủ tục cần nộp hồ sơ chưa hiển thị trong danh sách, người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm thủ tục.

Bước 4 : Chọn thủ tục cần nộp hồ sơ từ danh sách thủ tục để chuyển sang giao diện thông tin hướng dẫn liên quan đến thủ tục.

Lưu ý: Người dùng cũng có thể chọn nút  NỘP HỒ SƠ  trên dòng thông tin của thủ tục để chuyển trực tiếp đến form soạn hồ sơ.

Bước 5: Xem thông tin hướng dẫn liên quan tới thủ tục, nếu đồng ý chọn nútNộp hồ sơ trực tuyếnđể mở form đăng ký.

Bước 6: Hệ thống hiển thị form đăng ký hồ sơ/ Nhập đầy đủ các thông tin của hồ sơ vào form đăng ký.

Khi nhập thông tin đăng ký, cần lưu ý:

 • Mỗi loại thủ tục sẽ có một form đăng ký khác nhau.
 • Các trường dữ liệu có dấu sao màu đỏ (*) là bắt buộc phải nhập. Các cột khác có thể bỏ qua

Bước 7: Sau khi nhập các thông tin cần thiết chọn

NỘP HỒ SƠ: để lưu lại và gửi hồ sơ trực tuyến.

HỦY HỒ SƠ: để hủy thông tin hồ sơ đã nhập.

Bước 8: Nếu thông tin nhập hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lên giao diện bao gồm Mã hồ sơ để người dùng tra cứu.

2.Tra cứu kết quả hồ sơ

Mô tả: Chức năng này cho phép người sử dụng tra cứu kết quả xử lý hồ sơ đã nộp theo Số biên nhận hoặc Mã hồ sơ.

Bước 1: Chọn tab Tra cứu kết quả hồ sơtrên thanh menu ngang.

Bước 2:

 • (1) : Nhập Số biên nhận (hoặc Mã hồ sơ) vào ô tìm kiếm.
 • (2) : Nhập mã xác nhận.
 • (3) Chọn Tra cứu
 • (4) : Hệ thống hiển thị kết quả thụ lý lên giao diện.

 

3.Quản lý hồ sơ

Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng vào xem và cập nhật các thao tác liên quan tới hồ sơ mà mình đã đăng ký bao gồm:

 • Tìm kiếm hồ sơ.
 • Xem chi tiết, tình trạng xử lý hồ sơ.
 • Thanh toán trực tuyến.

Để vào giao diện Quản lý hồ sơ, chọn tab Quản lý hồ sơ trên thanh menu ngang.

3.1.Tìm kiếm hồ sơ

Để tìm kiếm hồ sơ, ta làm như sau:

 • Nhập từ khóa cần tìm vào các ô tương ứng.
 • Chọn TRA CỨU để kích hoạt chức năng tìm kiếm dữ liệu.
 • Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm được lên giao diện.

 

3.2.Xem chi tiết hồ sơ

Để xem chi tiết hồ sơ, ta làm như sau:

Bước 1: Xác định hồ sơ cần xem chi tiết/ Chọn  để mở giao diện xem chi tiết hồ sơ.

 • 2: Hệ thống mở ra giao diện chi tiết hồ sơ như sau:

4.Thống kê

Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng vào xem thống kê số lượng hồ sơ tồn trước, đã tiếp nhận, hồ sơ đã xử lý đúng hẹn, đã trễ hẹn…theo tháng, năm hoặc theo đơn vị lĩnh vực

Bước 1: Chọn tab “Thống kê trên thanh menu ngang.

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện thống kê

Bước 3:

 1. Chọn năm cần thống kê
 2. Hệ thống hiển thị  thông tin thống kê

 

 

Địa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 3661 - Fax: (028) 3823 1806