Số liệu Thống kê Tổng hợp số liệu báo cáo thống kê tình hình xử lý hồ sơ của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian thống kê

Tỉ lệ đánh giá dịch vụ công trực tuyến

Tổng lượt đánh giá
0
Không hài lòng
0
Hài lòng
0

 

Địa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 3661 - Fax: (028) 3823 1806