Đánh giá hài lòng Xem kết quả đánh giá hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp trên địa bànSở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhập số biên nhận để thực hiện việc tra cứu và đánh giá (*)
(Mỗi số biên nhận chỉ được thực hiện đánh giá một lần)

 

Địa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 3661 - Fax: (08) 3823 1806